China town

Det finns ett politiskt förslag om att man ska gör ett China town eller ett Little Italy i Stockholm. Jag tycker att det skulle vara ett trevligt inslag i stadsbilden. Det som ses som en negativ aspekt är att set skulle öka segregeringen.Men är det in te så att man ändå vill bo i närheten av sina landsmän när man kommer till ett nytt land. Om jag flyttar till Kina vill jag ju bo i närheten av andra skandinaver eller västeuropéer, bara för att ha någon från samma kultur tills jag lärt mig det nya landets språk och kultur. Gärna ett Chinatown.